Creatieve communicatie

Als Creatieve Communicatie specialist,  beschik ik over teken- en schildervaardigheden om met iedere leeftijdsgroep procesmatig te kunnen werken.

Door middel van verschillende tekenopdrachten kan er onder andere  gewerkt worden aan: vergroten van zelfvertrouwen, uiten van gevoelens en ontwikkelen van de creativiteit en zelfexpressie.

Ook wordt de cognitieve, sociale en/of motorische ontwikkeling gestimuleerd.

Daarnaast kan er worden gewerkt vanuit verschillende thema’s bijv.: ziekte, rouwverwerking, pesten, boosheid.

Ook is er aandacht voor o.a. het hoogbegaafde en –gevoelige kind.

Door het bekijken en op de juiste manier bespreken van de tekening krijgen de kinderen zelfinzicht en leren ze zichzelf beter begrijpen.

De tekenlessen die bij Creatieve Communicatie  horen worden op een holistische manier aangeboden.  Dat wil zeggen dat het kind in zijn geheel (met hoofd, hart en handen) betrokken is bij het proces.

Er zijn verschillende fasen:

  • Inductie: gedicht, verhaal, visualisatie of kringgesprek.
  • Uitleven: lichamelijke oefening, uitbeelden.
  • Inleven: tekenen en/of schilderen.
  • Structureren: evalueren van de tekening en/of les.

U kunt contact met mij opnemen voor het geven van creatieve communicatietekenlessen op locatie.

Dit kan bijvoorbeeld in het onderwijs, naschoolse opvang,  kinderdagverblijven of de kinderafdeling in een ziekenhuis.

Creatieve communicatietekenles van ruim een uur op locatie 30 euro.
Dit is exclusief reiskosten en materialen.

Bel gerust voor vrijblijvende informatie.